Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
69 (2022) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng tích lũy Pb và Zn trong đất của cúc vạn thọ và cỏ mần trầu. Thí nghiệm được tiến hành trên mô hình chậu nhựa có đường kính miệng 25 cm, đường kính đáy 20 cm và chiều cao 30 cm. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hấp thu Pb và Zn của cỏ mần trầu là 899,4 và1052,6 mg/kg và cúc vạn thọ là 825,3 mg/kg và 880,8 mg/kg. Phần lớn Pb và Zn được tích lũy ở bộ rễ của cỏ mần trầu và cúc vạn thọ. Tuy nhiên, lá cây cúc vạn thọ tích lũy Zn cao gấp 2,75 lần so với phần thân. Pb và Zn hiện diện trong đất tự nhiên cũng được các loài thực vật hấp thu. Hàm lượng Pb tích lũy trong rễ dao động từ 23,0-28,4 mg/kg trọng lượng khô. Nghiên cứu này cho thấy cúc vạn thọ có triển vọng ứng dụng khi có thể cải tạo ô nhiễm kim loại nặng trong đất nhưng vẫn mang lại giá trị kinh tế.

 
Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 80-86
Tác giả: Kim Lavane
Tải về
5 (2021) Trang: 2596-2605
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ nôn nghiệp Trường đại học Nông lâm Huế
28 (2020) Trang:
Tạp chí: Environmental Science and Pollution Research
Volume 80 Number 1 (2014) Trang: 177-183
Tạp chí: Applied and Environmental Microbiology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...