Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2019) Trang: 15-20
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập các chủng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum lagenarium gây bệnh thán thư trên dưa chuột từ đất vùng rễ cây dưa chuột thu tại các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả phân lập được 98 chủng vi khuẩn từ 31 mẫu đất có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum lagenarium. Hiệu suất đối kháng nấm Colletotrichum lagenarium của các chủng vi khuẩn được khảo sát ở quy mô phòng thí nghiệm đạt 31,1% - 54,8%. Các chủng vi khuẩn đối kháng với nấm Colletotrichum lagenarium theo nhiều cơ chế khác nhau, kết quả khảo sát cho thấy có 59/98 dòng vi khuẩn đối kháng theo cơ chế sản sinh siderophore, 72/98 dòng vi khuẩn đối kháng theo cơ chế sản sinh enzyme cellulase để phân giải cellulose, 51/98 dòng vi khuẩn có khả năng sản sinh enzyme chitinase để phân giải chitin và 80/98 dòng vi khuẩn đối kháng theo cơ chế sản sinh enzyme protease để phân giải protein. Năm chủng vi khuẩn có hiệu suất đối kháng cao nhất được chọn để định danh tới cấp độ phân loại chi dựa theo hệ thống phân loại của Bergey, kết quả cả năm chủng vi khuẩn này đều thuộc chi Bacillus. Những chủng vi khuẩn đối kháng này rất có tiềm năng để sản xuất chế phẩm sinh học.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 155-164
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 16-23
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...