Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 61(2020) Trang: 177-181
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng là vùng có hệ sinh thái đa dạng, do đó để đánh giá tính bền vững cho sản xuất nông nghiệp của huyện đã sử dụng phương pháp phân tích lợi ích – chi phí nhằm xác định hiệu quả và đưa ra được các giải pháp cho các mô hình sử dụng đất nông nghiệp. Kết quả cho thấy các mô hình hiệu quả gồm Chuyên canh tôm, tôm - lúa, lúa 2 vụ và rau màu. Để các mô hình phát triển bền vững cần quản lý tốt việc đóng mở cống ngăn mặn, áp dụng biện pháp sinh học và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa và cây màu. Tận dụng những lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển tiếp tục mô hình tôm – lúa và chuyên canh tôm. Xây dựng thương hiệu và thành lập tổ hợp tác trong nuôi thuỷ sản

 

Các bài báo khác
Số tạp chí Tháng 12/2020(2020) Trang: 17-22
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 01(2020) Trang: 25-31
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 2(2020) Trang: 53-57
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 577(2020) Trang: 88-90
Tạp chí: Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...