Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 122-127
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016)

Bài viết này đề xuất giải pháp hỗ trợ nông dân trong việc So màu lá lúa tự động từ ảnh chụp trên thiết bị di động. Sau khi xây dựng hệ thống chụp và cắt ảnh trên thiết bị di động, từ tập ảnh thu được, tiến hành tiền xử lý, khử nhiễu và sau đó xây dựng giải thuật So màu lá lúa sử dụng phương pháp so khớp ảnh và phân loại ảnh bằng kỹ thuật máy học. Thực nghiệm trên tập dữ liệu thu thập được từ bảng so màu lá lúa chuẩn cũng như từ môi trường thực tế cho thấy phương pháp so màu bằng kỹ thuật so khớp ảnh và k láng giềng cho độ chính xác tương ứng là 94% và 92%. Hệ thống So màu lá lúa đã được xây dựng thành một ứng dụng hoàn chỉnh và có thể vận hành trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android. Kết quả này cho thấy việc xây dựng các ứng dụng di động phục vụ nông nông nghiệp thông minh là hoàn toàn khả thi. 

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN:978-604-913-472-2(2016) Trang: 752-760
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX
Số tạp chí (2016) Trang: 159-164
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
Số tạp chí (2016) Trang: 181-188
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
Số tạp chí (2016) Trang: 189-199
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016)
Số tạp chí (2016) Trang: 151-158
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016)
Số tạp chí (2016) Trang: 370-379
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
Số tạp chí (2016) Trang: 495-501
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...