Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 50-58
Tạp chí: Hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 46 (4-5-6/4/2019 tai Hà Nội)
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu dịch tễ học của bệnh sán dây trên chó tại một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp nghiên cứu cắt ngang hay phương pháp lấy mẫu tại một thời điểm (Cross sectional study) từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2018. Qua phương pháp xét nghiệm 1999 mẫu phân tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nghiên cứu đã xác định tỷ lệ nhiễm sán dây trên đường tiêu hóa của chó tại các tỉnh khảo sát là 22,51% với 5 loài sán dây được tìm thấy thuộc 2 bộ CyclophilideaPseudophilideaDipylidium caninum, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Spirometra mansoni, Diphylobothrium latum bằng phương pháp định danh hình thái với Dipylidium caninum là loài có tỷ lệ nhiễm cao nhất trên chó tại vùng khảo sát, nghiên cứu phân tích một số đặc điểm dịch tễ của bệnh sán dây trên chó nuôi tại các tỉnh ĐBSCL như: Lứa tuổi, giống chó, vùng sinh thái, giới tính và mùa trong năm. Kết quả cho thấy các yếu tố có ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm sán dây trên chó là lứa tuổi, địa bàn khảo sát, giống chó, vùng sinh thái và mùa vụ trong năm trong khi đó tỷ lệ nhiễm sán dây không liên quan đến giới tính cụ thể là chó ở vùng nông thôn có tỷ lệ nhiễm cao hơn so với chó ở vùng thành thị, ở lứa tuổi trên 24 tháng chó có tỷ lệ nhiễm sán dây cao nhất, kế đến là chó ở lứa tuổi 12-24 tháng và tỷ lệ nhiễm nhỏ nhất ở chó dưới 12 tháng tuổi, giống chó cũng có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ nhiễm sán dây trên chó nuôi tại các tỉnh khảo sát, ngoài ra nghiên cứu cũng cho thấy có sự liên quan chặt chẽ về tỷ lệ nhiễm sán dây ở các mùa trong năm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2019(2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 304-313
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á-bảo tồn và phát triển, Trường Đại học Cần Thơ, 10/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 323-332
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019, Thừa Thiên Huế, tháng 4 năm 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 62-71
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 315-324
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 513-521
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 563-569
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 433-438
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
Số tạp chí (2019) Trang: 429-432
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
Số tạp chí (2019) Trang: 406-411
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
Số tạp chí (2019) Trang: 276-281
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
Số tạp chí (2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 753-764
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 765-771
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Số tạp chí (2019) Trang: 479-490
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI
Số tạp chí (2019) Trang: 144-160
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí (2019) Trang: 971-978
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019
Số tạp chí (2019) Trang: 219-227
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY”


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...