Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 1-9
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 88-90
Tải về
19 (2021) Trang: 13-20
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
7 (2021) Trang: 21-26
Tạp chí: "International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOER)"
7 (2021) Trang: 37-42
Tạp chí: International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOER)
14(2) (2019) Trang: 033-041
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...