Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 6/2011 (2011) Trang: 95-102
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Liên kết:

Thí nghiệm trên ruộng nông dân trong 2 vụ lúa liên tiếp từ tháng 7/2009 đến tháng 3/2010 ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) và Phụng Hiệp (Hậu Giang) nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng của phân vi sinh BioGro trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng phân đạm trong canh tác lúa cao sản. Trong vụ lúa hè Thu 2009, hiệu quả của bón phân BioGro kết hợp giảm 50% lượng phân đạm hóa học so với kỹ thuật của nông dân được đánh giá. Trong vụ đông xuân 2010, hiệu quả của hiệu quả của loại chất mang vi sinh và phương pháp bón phân đạm hóa học được thử nghiệm. Mỗi thí nghiệm được thực hiện trên 10 ruộng của nông dân với kích thước lô là 1000m2 cho mỗi nghiệm thức. Kết quả cho thấy phân bón vi sinh BioGro với liều lượng 200kg/ha có thể giúp nông dân giảm 50% lượng đạm hóa học trong khi duy trì năng suất lúa như cách bón phân bình thường. Hiệu quả phân BioGro thể hiện rõ hơn nếu kết hợp bón 30-40kg N/ha  trong giai đoạn đầu (25 ngày sau khi s) của cây lúa. Bùn ao cá tra có thể thay thế than bùn làm chất mang cho vi sinh trong BioGro.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 128-136
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 8-16
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...