Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2016) Trang: 76-82
Tạp chí: Khoa học - Giáo Dục
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định mức độ sẵn lòng chi trả để tham gia bảo hiểm nông nghiệp của nông hộ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng cách điều tra trực tiếp 503 nông hộ tham gia các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản ở khu vực. Ứng dụng phương pháp ước tính mức WTP (willingness to pay - mức sẵn lòng chi trả), kết quả nghiên cứu cho thấy, mức sẵn lòng chi trả để tham gia bảo hiểm giá nông sản của nông hộ chăn nuôi heo là 1.129 đồng/kg, nông hộ trồng lúa là 342,62 đồng/kg, đối với nông hộ trồng thanh long là 289,65 đồng/kg và nông hộ nuôi tôm là 5.012 đồng/kg. Đồng thời, nghiên cứu cũng đã xác định mức sẵn lòng chi trả cho bảo hiểm về sản lượng của nông hộ chăn nuôi heo là 110.00 đồng/con, nông hộ nuôi tôm là  1.068.085 đồng/1000m2, nông hộ trồng lúa là 173.000 đồng/1000m2 và nông hộ trồng thanh long là 429.420 đồng/1000m2.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 103-108
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 32-37
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 50-56
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 86-92
Tải về
04(3) (2019) Trang: 1927-1940
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
1 (2013) Trang: 71
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 163
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 55
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...