Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
187 (2015) Trang: 21-24
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
Liên kết:

Trong mọi thời đại, sức mạnh của người dân là vô cùng to lớn, không một chủ trương, chính sách nào thành công mà không dựa vào sức dân, lấy dân làm gốc. Quá trình công nghiệp hóa nông thôn (CHTNT) của Hàn Quốc thành công rực rỡ như ngày nay cũng chính nhờ sự đóng góp to lớn của người dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư nông thôn. Bài viết này đề cập đến bài học kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của cộng đồng dân cư nông thôn trong quá trình CNHNT ở Hàn Quốc, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam trong quá trình CNHNT giai đoạn tới.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 103-108
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 32-37
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 50-56
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 86-92
Tải về
04(3) (2019) Trang: 1927-1940
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
1 (2013) Trang: 71
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 163
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 55
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...