Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (516) (2015) Trang: 96-105
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học

Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh đã khái quát hiện thực xã hội Nam bộ những năm đầu thế kỉ XX. Trong mỗi tác phẩm của Hồ Biểu Chánh đều in đậm dấu ấn văn hóa một thời của xứ sở phương Nam. Dõi theo mọi sinh hoạt, quan sát cách ăn nếp ở, lắng nghe từng tiếng chào, câu nói của người dân miền đồng bằng sông nước, Hồ Biểu Chánh đã nhận ra những gì còn đọng lại qua năm tháng, làm nên lối sống, cốt cách con người Nam bộ. Nhờ vậy, Hồ Biểu Chánh đã tái hiện sinh động cách giao tiếp của cư dân vùng đất mới. Hơn thế, tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh còn thể hiện các yếu tố tác động đến hoạt động giao tiếp của người Nam bộ: ý thức, tình cảm, thái độ. Những yếu tố này không chỉ xuất hiện với tư cách là chủ thể tác động, mà còn được nhắc đến như một hệ quả tất yếu của cách giao tiếp phổ biến ở Nam bộ vào những năm đầu thế kỉ XX. Chính nó góp phần hình thành văn hóa giao tiếp của người Nam bộ. Khai thác vấn đề theo hướng này là cách tìm hiểu đặc điểm văn hóa giao tiếp của người Nam bộ, từ một trường hợp tiêu biểu, qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 17 - 31
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Cà Mau - Sức trẻ tuổi 20, Thành phố Cà Mau, ngày 01/01/2017
(2017) Trang: 1459 - 1465
Tạp chí: Hội thảo Ngữ học Toàn quốc- Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn. 9/2017
(2017) Trang: 223 - 232
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bình Định với chữ Quốc ngữ tại Thành phố Quy Nhơn, 7/2016
1 (2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
1 (2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
1 (2015) Trang: 1175 - 1186
Tạp chí: Ngữ học Toàn quốc
1 (2012) Trang: 807
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Ngữ học Toàn Quốc 2011
(2008) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...