Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 2 (2015) Trang: 1071 - 1080
Tạp chí: Việt Nam học những phương diện văn hóa truyền thống
Liên kết:

Sử dụng khá hiệu quả phương ngữ Nam bộ trong tác phẩm là một trong những thành công của tác giả Phi Vân. Tác phẩm của ông đã góp phần khẳng định vai trò của phương ngữ trong sáng tác văn chương và gợi mở vấn đề sử dụng phương tiện này trong văn học sao cho đạt hiệu quả nghệ thuật cao. Chúng không chỉ đóng vai trò là phương tiện để tái hiện đời sống mà còn là chất liệu góp phần biểu đạt vẻ riêng của thiên nhiên và con người Nam bộ. Qua phương ngữ được vận dụng trong tác phẩm, người đọc nơi khác có thể hiểu hơn về vùng đất cùng với những cá tính, thói quen, đặc điểm trong lao động, lối sống, quan hệ xã hội và cả những vấn đề về tín ngưỡng, tâm linh… của con người nơi đây. Bài viết này đề cập đến giá trị biểu đạt của phương ngữ được Phi Vân vận dụng trong tác phẩm đã góp phần tái hiện đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người dân vùng đất phương Nam.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 17 - 31
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Cà Mau - Sức trẻ tuổi 20, Thành phố Cà Mau, ngày 01/01/2017
(2017) Trang: 1459 - 1465
Tạp chí: Hội thảo Ngữ học Toàn quốc- Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn. 9/2017
(2017) Trang: 223 - 232
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bình Định với chữ Quốc ngữ tại Thành phố Quy Nhơn, 7/2016
1 (2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
1 (2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
1 (2015) Trang: 1175 - 1186
Tạp chí: Ngữ học Toàn quốc
1 (2012) Trang: 807
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Ngữ học Toàn Quốc 2011
(2008) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...