Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Liên kết:

Trong giao tiếp, phong cách ngôn ngữ (PCNN) luôn giữ vai trò môi giới. Tất cả những nét phong phú và sâu sắc, thâm thuý và tinh tế, tất cả những khả năng biến hoá của tiếng Việt đều thể hiện trong phong cách (PC) và qua PC. Vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường cần được giải quyết trong sự gắn bó mật thiết với PC. Mọi sự non kém, thiếu sót về ngôn ngữ đều sẽ bộc lộ khi sử dụng các PCNN. Sự phân loại và miêu tả các PCNN có ý nghĩa về nhiều mặt: ý nghĩa xã hội, ý nghĩa lí luận và ý nghĩa sư phạm. Học sinh (HS) tốt nhiệp bậc trung học phổ thông (THPT), sau khi học phần tiếng Việt, trong đó có kiến thức về PCNN, sẽ có thể nói viết phù hợp trong mọi trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, việc phân loại, miêu tả các PCNN không phải bao giờ cũng rạch ròi và một số văn bản không dễ dàng xác định PCNN. Điều này bộc lộ rõ qua một số đề thi có yêu cầu xác định PCNN mà HS, giáo viên (GV) và cả người viết bài này cũng không khỏi bối rối vì những văn bản đưa ra để yêu cầu xác định không tiêu biểu, không thể hiện rõ những đặc trưng, đặc điểm ngôn ngữ thậm chí có sự giao thoa giữa các PC. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ nêu lên hai trường hợp cụ thể: đề thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn của kì thi tốt nghiệp THPT và đề kiểm tra ở một trường THPT.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 17 - 31
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Cà Mau - Sức trẻ tuổi 20, Thành phố Cà Mau, ngày 01/01/2017
(2017) Trang: 1459 - 1465
Tạp chí: Hội thảo Ngữ học Toàn quốc- Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn. 9/2017
(2017) Trang: 223 - 232
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bình Định với chữ Quốc ngữ tại Thành phố Quy Nhơn, 7/2016
1 (2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
1 (2015) Trang: 1175 - 1186
Tạp chí: Ngữ học Toàn quốc
1 (2012) Trang: 807
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Ngữ học Toàn Quốc 2011
(2008) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...