Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
41(1) (2019) Trang: 117-128
Tạp chí: Tạp Chí Sinh học

Cây Trang to (Ixora duffii) thuộc chi Ixora họ Rubiaceae. Hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm in vitro của cao methanol lá I. duffii được khảo sát bằng phương pháp phosphomolybdenum và phương pháp ức chế sự biến tính albumin huyết thanh bò. Kết quả cho thấy, cao methanol lá I. duffii có khả năng chống oxy (OD0,5=15,551±0,344 μg/mL) thấp hơn trolox (OD0,5=2,315±0,083 μg/mL) dùng trong thử nghiệm 6,7 lần. Hiệu quả kháng viêm dựa trên khả năng ức chế sự biến tính protein của lá (EC50= 5,57±0,12 µg/mL) thấp hơn diclofenac (EC50= 0,57±0,21µg/mL) là 9,77 lần. Hoạt động  bảo vệ gan của cao lá I. duffii được khảo sát trên chuột tổn thương gan bằng carbon tetrachloride (CCl4) pha trong dầu olive (tỉ lệ 1:4) liều 2,5 mL/kg khối lượng/lần/ngày bằng đường uống. Thuốc bảo vệ gan silymarin liều 16 mg/kg khối lượng/ lần/ ngày được sử dụng như chất đối chứng dương. Chuột tổn thương gan được điều trị bằng cách cho uống cao chiết lá Trang to hoặc thuốc silymarin sau một giờ uống CCl4, thí nghiệm được thực hiện liên tục 4 tuần. Kết quả ở các liều khảo sát cao methanol lá I. duffii 100, 200 và 400 mg/kg khối lượng chuột đều cho hiệu quả làm giảm hàm lượng enzyme transaminase trong huyết thanh rất tốt, với hàm lượng ALT (104,80±14,84 U/L, 84,20±20,02 U/L, 45,00±21,06 U/L) và AST (137,40±26,30 U/L, 119,20±6,40 U/L và 88,80±14,62 U/L) lần lượt ở các nồng độ khảo sát tăng dần. Bên cạnh đó, cao lá còn cải thiện được trạng thái stress oxy hóa trong gan qua hiệu quả làm giảm mức MDA và làm tăng mức GSH trong mô gan tương tự silymarin. Quan sát tiêu bản hiển vi lát cắt ngang gan chuột cũng cho thấy cấu trúc mô gan được cải thiện so với nhóm đối chứng bệnh lý và tương đương với silymarin liều 16 mg/kg khối lượng chuột. Kết quả chứng minh được hiệu quả của loại cao này trong hoạt động chống oxy hóa và bảo vệ gan. 

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 103-114
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 24-31
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...