Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 89-100
Tạp chí: Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng
Liên kết:

Kết quả nghiên cứu về phân lập và tuyển chọ thực khuẩn thể triển vọng có khả năng kí sinh rộng trên nhiều dòng vi khuẩn R. solanacearum gây bệnh và khả năng tiêu diệt vi khuẩn cao trong điều kiện phòng thí nghiệm, đồng thời đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh héo xanh trên cây hoa cúc ở điều kiện nhà lưới

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 184-189
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...