Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 235-244
Tải về

ABsTRACT

The mixed juice (acerola, pineapple, passion fruit) is a kind of multivitamine juice having special taste and attracted. The flavor and color of product could be effected by (i) different proportion of fruit mixing and (ii) different dilution ratio of fruit juice. Whereas passion juice effects the strongest, so it should be not added too much (D.Arthey, 1996) The results showed that: (1) we can choose the ratio of 50% acerola juice, 10% passion juice, 40% pineapple juice, the rate of 70% mixed fruit juice, and product obtained the sugar content of 20%, it will have good color and flavor; (2) the longer pasteurization time, the more flavor change could be occurred (the cooked smell) and ascorbic acid losses; (3) product was pasteurized at 90°C having PU-value of 34.39min and extended quality shelf-life.

Keywords: acerola, passion fruit, pineapple, pasteurization, canned food processing

Title: Studying on the mixed fruit juice processing

TóM TắT

Nước trái cây hỗn hợp được chế biến từ sơ ri, chanh dây, khóm là sản phẩm nước giải khát chất lượng cao, có mùi vị đặc biệt thơm ngon, chứa nhiều vitamin C, giúp tăng tính đề kháng cho người sử dụng. Tỉ lệ phối chế nguyên liệu và tỉ lệ pha loãng đều ảnh hưởng đến mùi vị và màu sắc sản phẩm. Qua quá trình nghiên cứu kết quả thu nhận được: (1) tỉ lệ phối chế 50% dịch quả sơ ri, 10% dịch quả chanh dây, 40% dịch quả khóm; thành phẩm chứa 70% dịch quả hỗn hợp, nồng độ đường đạt 20%, sản phẩm có màu sắc, mùi vị phù hợp; (2) Chế độ thanh trùng nhiệt độ càng cao, thời gian giữ nhiệt dài làm biến đổi mùi vị sản phẩm do xuất hiện mùi nấu chín, và sự tổn thất vitamin C càng nhiều. Vì vậy,  sản phẩm được chọn thanh trùng ở nhiệt độ 900C, có giá trị thanh trùng PU = 34,39phút, giữ được chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Từ khóa: Sơri, chanh dây, khóm, thanh trùng, quá trình đóng hộp

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 172-181
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 245-254
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...