Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
54 (2015) Trang: 7391-7394
Tạp chí: Angewandte Chemie - International Edition

SDS-PAGE/Edman degradation and HPLC MS/MS showed that zirconium(IV)-substituted Lindqvist-, Keggin-, and Wells–Dawson-type polyoxometalates (POMs) selectively hydrolyze the protein myoglobin at Asp[BOND]X peptide bonds under mildly acidic and neutral conditions. This transformation is the first example of highly sequence selective protein hydrolysis by POMs, a novel class of protein-hydrolyzing agents. The selectivity is directed by Asp residues located on the surface of the protein and is further assisted by electrostatic interactions between the negatively charged POMs and positively charged surface patches in the vicinity of the cleavage site.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 41-50
Tải về
(2013) Trang: 28
Tạp chí: Young Belgium Magnetic Resonance Scientist 2013, 2nd-3rd December 2013, Blankenberge - Belgium
(2013) Trang:
Tạp chí: XIVth International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Grenoble-France 22-27 July 2013
(2012) Trang:
Tạp chí: Chemistry conference for young scientists 2012 - ChemCYS2012, Blankenberge, Belgium 1-2 March 2012
(2012) Trang:
Tạp chí: Young Belgian Magnetic Resonance Scientist Symposium YBNMRS 2012 - Spa, Belgium 26-27 November 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...