Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 120-124
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Canh tác nông nghiệp bền vững là một yếu tố quan trọng phục vụ cho sự phát triển của một địa phương đặc biệt là các tỉnh có nền tảng kinh tế là nông nghiệp. Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Hậu Giang bằng phương pháp đánh giá tính bền vững trên 3 mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường với các mô hình canh tác là lúa 3 vụ, lúa 2 vụ, cây ăn trái, mía, khóm. So sánh, đánh giá thực tế sử dụng đất của các mô hình canh tác và chính sách quản lý của địa phương để tìm ra giải pháp thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp thông qua chiến lược quản lý khai thác tài nguyên đất đai. Kết quả đã đánh giá được tính bền vững so sánh giữa các mô hình canh tác và chọn lọc được mô hình canh tác đảm bảo bền vững trên tất cả các mục tiêu là mô hình khóm, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế cho các mô hình còn lại. Nghiên cứu chiến lược phát triển tài nguyên đất đai và đề ra giải pháp triển khai chính sách quản lý đồng bộ ứng với các hạn chế của mô hình canh tác ở địa phương. Kết quả cũng làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian tới đảm bảo các mục tiêu của phát triển bền vững tài nguyên đất đai của địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Các bài báo khác
Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018" (2018) Trang: 132-137
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...