Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 23-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/03/2015

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

Title:

Integrating environmental education into History-Geography of Grade 4 at Tran Quoc Toan primary school in Can Tho city

Từ khóa:

Giáo dục môi trường, dạy học tích hợp, ‘địa chỉ’ tích hợp giáo dục môi trường, phương pháp dạy học tích hợp, môn LS-ĐL lớp 4

Keywords:

Integrating teaching, environmental education, ‘address’ for integrating teaching in environmental education, teaching methods used in integrating teaching, History and Geography of Grade 4

ABSTRACT

Integrating environmental education into History-Geography of Grade 4 is one of important missions in primary education. In this paper, we presented: (1) conducting integrating instruction through defining the lessons whose contents can be involved environmental education; and synthesizing teaching methodologies used in integrating instruction (2) And carrying out empirical teaching through applying the lesson plans of environmental education in the subjects. The data collected in this research include: teachers’ lesson plans, questionnaires about the Grade 4 students’ environmental protection at Tran Quoc Toan primary school in Can Tho City.

TÓM TẮT

Dạy học tích hợp giáo dục môi trường (GDMT) vào các môn học nói chung và môn Lịch sử - Địa lí (LS-ĐL) nói riêng là một trong những nội dung quan trọng của chương trình giáo dục tiểu học. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày: (1) Việc hướng dẫn tích hợp nội dung GDMT vào môn LS-ĐL lớp 4 thông qua việc xác định những bài học trong môn học này có thể tích hợp nội dung GDMT và tổng hợp các phương pháp dạy học được sử dụng để tiến hành việc tích hợp; (2) Quá trình thực nghiệm dạy học tích hợp nội dung GDMT trong môn LS-ĐL lớp 4 tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Cần Thơ. Những dữ liệu bài nghiên cứu này thu thập là các giáo án dạy học tích hợp GDMT vào môn LS-ĐL lớp 4, phiếu điều tra nhận thức và hành động của học sinh về việc bảo vệ môi trường.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 18-27
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 41-49
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tải về
1 (2020) Trang: 23-42
Tạp chí: New Trends in Educational Assessment and Quality Assurance, 25-10-2020, hội thảo online;
(2018) Trang: 58-69
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Conference: Supporting professional learning in Southeast Asian Universities through DEPISA (Developing Education Professional in Southeast Asia). Daegu National University of Education. August 2018
(2016) Trang: 84-100
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016
Monograph 4 (2016) Trang: 39-50
Tạp chí: Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia - University of Sydney & Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand July, 2016
10-2015 (2015) Trang: 143-150
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2015) Trang: 5-6
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference: Developing Professionalism throuhg Investigate Practice
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Báo cáo Khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...