Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 84-100
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016
Liên kết:

Thông tư 30/2014-TT-BGDĐT (Thông tư 30) quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh (HS) được chính thức áp dụng từ năm học 2014-2015 như một điểm nhấn quan trọng cho quá trình đổi mới giáo dục ở bậc tiểu học. Để đạt được hiệu quả trong đánh giá kết quả học tập cho HS tiểu học theo thông tư này, người giáo viên (GV) cần trang bị hiểu biết và quan niệm đúng về các định hướng của nó, bao gồm mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương pháp trong đánh giá kết quả học tập... Bài nghiên cứu định lượng này khảo sát cách hiểu và quan niệm của GV tiểu học về các định hướng đánh giá kết quả học tập theo Thông tư 30 và thực tế áp dụng vào quá trình dạy học hằng ngày của họ, cũng như tìm hiểu những khó khăn tác động lên thực tế này. Một bảng hỏi được thiết kế bảng câu hỏi Likert, trong đó các câu hỏi nhiều lựa chọn và câu hỏi mở được hoàn thành bởi 33 GV của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Cần Thơ. 

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 18-27
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 23-31
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 41-49
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tải về
1 (2020) Trang: 23-42
Tạp chí: New Trends in Educational Assessment and Quality Assurance, 25-10-2020, hội thảo online;
(2018) Trang: 58-69
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Conference: Supporting professional learning in Southeast Asian Universities through DEPISA (Developing Education Professional in Southeast Asia). Daegu National University of Education. August 2018
Monograph 4 (2016) Trang: 39-50
Tạp chí: Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia - University of Sydney & Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand July, 2016
10-2015 (2015) Trang: 143-150
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2015) Trang: 5-6
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference: Developing Professionalism throuhg Investigate Practice
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Báo cáo Khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...