Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 18-27
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/10/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Applying mind map on instructing 5-grade students to make the outline for describing essays

Từ khóa:

Sơ đồ tư duy trong dạy học ở tiểu học, thể loại văn miêu tả, lập dàn ý cho bài văn miêu tả, thu thập và triển khai ý trong viết văn miêu tả

Keywords:

Mind map in teaching at primary level, descriptive essay, making outline for descriptive essays, gathering and deploying ideals

ABTRACT

To write a describing essay satisfying the standard of a full-constituted entity, primary students must have many necessary skills: defining requirements of title, observing to look for ideals, make outline, writing paragraphs, linking paragraphs each other... Gathering and arranging ideals are important skills and not easy for most of children. If primary children do not know how to make outline for a describing essay, they will create a messy essay, lack of duplicate. At the present, in teaching at primary level, mind map is used as a useful tool to gather and deploy ideas effectively in writing process. This paper described the experiment which aimed to train grade-five students of Vietnamese ? American school (Can Tho city) to using mind map in building the ideas of descriptive essay. The methods such as experiment teaching, observing class, quantitative and qualitative analysis were used to collect primary students? learning products. The experiment initially demonstrated that mind map is an effective look helping students study well descriptive essay. Besides, if being guided logically, primary children not only develop skills of collecting and deploying ideals but also develop their associated and imaginative ability.

TóM TắT

Để viết được một bài văn miêu tả hoàn chỉnh, học sinh (HS) cần có rất nhiều kĩ năng cần thiết: xác định các yêu cầu của tiêu đề, quan sát để tìm ý tưởng, phác thảo, viết đoạn văn, liên kết đoạn với nhau? Thu thập và sắp xếp ý tưởng là những kỹ năng quan trọng và không dễ dàng đối với hầu hết HS. Nếu không biết cách lập dàn ý, bài văn của các em sẽ trở nên lộn xộn, thiếu ý, lặp ý? Hiện nay, ở trường tiểu học, sơ đồ tư duy (SĐTD) được sử dụng như một công cụ dùng để tập hợp và triển khai ý một cách hiệu quả. Bài nghiên cứu này mô tả lại quá trình thực nghiệm sư phạm với mục tiêu rèn luyện cho HS lớp 5 ? trường Phổ thông Việt Mỹ - Cần Thơ kĩ năng sử dụng SĐTD trong lập dàn ý cho bài văn thuộc thể loại miêu tả. Quá trình thực nghiệm sử dụng các phương pháp như dạy thực nghiệm trên HS; quan sát lớp học; phương pháp phân tích định tính và định lượng. Thực nghiệm bước đầu đã chứng minh: HS sử dụng SĐTD trong tìm ý và lập dàn ý khi làm văn miêu tả không chỉ tạo tiền đề tốt cho khâu viết bài mà khả năng liên tưởng, tưởng tượng của các em cũng được rèn luyện và phát triển. 

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 23-31
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 41-49
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tải về
1 (2020) Trang: 23-42
Tạp chí: New Trends in Educational Assessment and Quality Assurance, 25-10-2020, hội thảo online;
(2018) Trang: 58-69
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Conference: Supporting professional learning in Southeast Asian Universities through DEPISA (Developing Education Professional in Southeast Asia). Daegu National University of Education. August 2018
(2016) Trang: 84-100
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016
Monograph 4 (2016) Trang: 39-50
Tạp chí: Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia - University of Sydney & Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Thailand July, 2016
10-2015 (2015) Trang: 143-150
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2015) Trang: 5-6
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference: Developing Professionalism throuhg Investigate Practice
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Báo cáo Khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...