Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2012) Trang: 73-83
Tạp chí: GI Zeitgeist 2012 , Munster, Germany, March 2012
Liên kết:

Spatial disaggregation using Area to Point (ATP) Kriging requires that the point-support variogram is known. However, retrieving the point-support variogram from block observations is not easy and can only be done approximately. We analyse the influence of the parameters of the point-support variogram on spatial disaggregation using ATP-Kriging. Results show that uncertainty in these parameters and their propagation through disaggregation using ATP-Kriging can be substantial.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 12-17
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 69-74
Tải về
978-604-82-1619-1 (2015) Trang: 277-280
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2015
53 (2015) Trang: 115-120
Tạp chí: Journal of Science and Technology
53 (2015) Trang: 193-198
Tạp chí: Journal of Science and Technology
(2015) Trang: 188-193
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2014
(2015) Trang: 224-229
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2014
(2013) Trang: 2291
Tạp chí: European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna | Austria | 07 ? 12 April 2013
(2012) Trang: 251-256
Tạp chí: 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences from 10th to 13th July 2012, Florianópolis, SC, Brazil.
(2014) Trang: 34
Tạp chí: International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences
(2014) Trang: 29
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2014, 6-8 December 2014, Danang, Vietnam
30 (2014) Trang: 128-138
Tạp chí: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...