Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 303-308
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia (QG) lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông", tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 năm 2013
Liên kết:

Bài này giới thiệu một phương pháp mới để thiết kế một cách mềm dẻo hệ thống kết xuất (gồm báo biểu và giao diện) dựa trên khái niệm ánh xạ trong toán học, và siêu dữ liệu (metadata) trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Báo biểu và giao diện được thiết kế theo phương pháp này không những linh động theo cấu trúc của cơ sở dữ liệu bên trong mà còn tuỳ biến được kết xuất theo ý muốn của người dùng ở từng thời điểm.

ở bước đầu tiên, chúng tôi dùng siêu dữ liệu để xây dựng mô hình cho bài toán nghiệp vụ cần kết xuất. Bước tiếp theo, chúng tôi lập bộ siêu dữ liệu mô tả các đối tượng dữ liệu và kết xuất. Kế đến, bài toán được mô hình hoá dữ liệu và siêu dữ liệu được lưu vào kho. Bước cuối cùng của phương pháp này là truy vấn và cập nhật trị siêu dữ liệu phục vụ cho việc thiết kế hệ thống kết xuất. Để đánh giá phương pháp đề xuất, chúng tôi thực nghiệm với mô hình ứng dụng thực tế. Kết quả phương pháp của chúng tôi thực hiện được mối liên kết động giữa một hệ thống kết xuất (gồm báo biểu và giao diện) với một cơ sở dữ liệu quan hệ.

Cách tiếp cận này đã giải quyết hai vấn đề, đó là: hệ thống kết xuất có khả năng thích nghi được sự thay đổi cấu trúc của cơ sở dữ liệu bên trong và thay đổi được kết xuất ngay trong từng ngữ cảnh sử dụng. Mối liên kết động này đã làm nên một sự thay đổi quan trọng trong quan điểm thiết kế kết xuất và có thể ứng dụng trong bất cứ ngữ cảnh nào.

Các bài báo khác
(2015) Trang: 73-79
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ XVIII: Xử lý dữ liệu lớn
(2013) Trang: 72
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia lần thứ XV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", tổ chức tại Hà Nội từ ngày 03 đến ngày đến ngày 04 tháng 12 năm 2012
(2013) Trang: 187- 208
Tạp chí: Hội thảo CNTT quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lần thứ I năm 2012 , rổ chức tại Phú Quốc, Kiên giang ngày 26/10/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...