Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 187- 208
Tạp chí: Hội thảo CNTT quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lần thứ I năm 2012 , rổ chức tại Phú Quốc, Kiên giang ngày 26/10/2012
Liên kết:

Dịch hại- bao gồm cả bệnh và dịch gây hại- không ngừng tấn công các giống trong trồng trọt , chăn nuôi và thủy hải sản nói chung. Những yếu tố gây nên dịch hại như vậy, cần có những số liệu khoa học đo đạc chính xác trên một diện rộng. Từ đó, chúng sẽ giúp đưa ra những dự báo hiệu quả cho nhà nông.

Bài báo của chúng tôi trình bày các hệ thống thông tin (HTTT) về phòng chống dịch hại trên lúa, tôm và cá, nhằm mục đích hỗ trợ như trên. Trung tâm Bảo vệ thực vật (BVTV) phía Nam, các trạm của các Chi cục BVTV, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trung tâm khuyến nông/ khuyến ngư sẽ là nơi để triển khai các HTTT này.

Đặc biệt, khái niệm siêu dữ liệu (metadata) và phương pháp phân tích hệ thống hướng đối tượng được sử dụng để tăng cường tính mở, do đó tính tái sử dụng, của hệ thống, đồng thời hướng nhiều hơn đến người dùng.

Các bài báo khác
(2015) Trang: 73-79
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ XVIII: Xử lý dữ liệu lớn
(2013) Trang: 72
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia lần thứ XV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", tổ chức tại Hà Nội từ ngày 03 đến ngày đến ngày 04 tháng 12 năm 2012
(2014) Trang: 303-308
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia (QG) lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông", tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 năm 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...