Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4(23) (2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
Liên kết:

Văn hóa Đồng bằng Sông Cửu Long là đề tài được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau. Không giống với những vùng văn hóa khác ở Việt Nam, văn hóa Đồng bằng Sông Cửu Long có lịch sử khá đặc trưng. Trong bài viết này, thông qua việc điểm lại một số thành tựu nghiên cứu văn hóa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long theo hướng tiếp cận sử văn hóa, tác giả bước đầu nêu quan điểm của bản thân về phân kỳ lịch sử văn hóa và nêu những đặc trưng của vùng văn hóa này

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...