Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2019) Trang: 57-59
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Du lịch
Liên kết:

Người Khmer chiếm khoảng 80% dân số ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, với nhiều nét đặc trưng về văn hóa tộc người, là thế mạnh để khai thác phát triển du lịch. Ở Văn Giáo, cư dân Khmer có một làng nghề truyền thống khá nổi tiếng trong khu vực cũng như cả nước là làng dệt thổ cẩm truyền thống với sản phẩm được xây dựng thương hiệu là “Khmer Silk”. Thông qua khảo sát thực địa, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thách thức, cơ hội bài viết đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng dựa vào làng nghề ở Văn Giáo, đồng thời đưa ra định hướng nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần cải thiện kinh tế địa phương và bảo tồn văn hóa truyền thống của cộng đồng tộc người Khmer ở đây.

Các bài báo khác
4(23) (2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...