Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 51-55
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/05/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

Title:

Multitextuality in the novel Disgrace by John Maxwell Coetzee

Từ khóa:

Ruồng bỏ, đa văn bản, mảnh vỡ, văn học hậu hiện đại, Coetzee

Keywords:

Disgrace, multitextuality, fragments, postmodern literature, Coetzee

ABSTRACT

One of the greatest writers of postmodern literature was Coetzee. Referring to him, the readers immediately think of  his famous novels such as “Waiting for Barbarians”, “The Life and Times of Michael K.”, “Disgrace” and so on Particularly, bringing him with a lot of glory towards “ Disgrace “was Booker Prize (the second time) and Literature Nobel Prize  in 2003 With “Disgrace”, Coetzee once again confirmed his mastery ability in using techniques of postmodern literature as fragments, the open endings and so on, especially, multitextuality, a specific technique of postmodern literature, was used thoroughly to convey humanitarian messages.

TÓM TẮT

Coetzee là một trong những nhà văn lớn của văn học hậu hiện đại. Nhắc đến ông, độc giả nghĩ ngay đến các tiểu thuyết nổi tiếng như “Đợi bọn mọi”, “Cuộc đời và thời đại của Michael K”, “Ruồng bỏ”… Trong đó, “Ruồng bỏ” là tác phẩm mang đến cho ông rất nhiều vinh quang: đạt giải Booker (lần hai) và giải thưởng Nobel văn học (năm 2003). Với “Ruồng bỏ”, một lần nữa Coetzee đã khẳng định khả năng bậc thầy trong việc sử dụng các kĩ thuật của văn chương hậu hiện đại như kĩ thuật mảnh vỡ, thủ pháp để ngỏ… Đặc biệt, đặc thù đa văn bản của văn chương hậu hiện đại đã được nhà văn phát huy nhằm gửi gắm nhiều thông điệp đầy tính nhân văn.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 78-83
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tải về
2 (2022) Trang: 35-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
20 (2022) Trang: 54-58
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Đà Nẵng
49 (2020) Trang: 11-20
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Vinh
99 (2021) Trang: 93-98
Tạp chí: Nhân lực Khoa học xã hội
8 (250) (2016) Trang: 86-89
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...