Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
49 (2020) Trang: 11-20
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Vinh
Liên kết:

Lý thuyết văn học hậu hiện đại đã và đang mở ra nhiều chiều kích cho việc khám phá, tiếp nhận tác phẩm văn học. Nghiên cứu tiểu thuyết Ruồng bỏ của John Maxwell Coetzee từ góc nhìn hậu hiện đại là hướng đi khả thi, có ý nghĩa quan trọng trong việc khai phá các vỉa tầng giá trị của tác phẩm. Trên cơ sở vận dụng lý thuyết này vào soi chiếu tiểu thuyết Ruồng bỏ, bài viết tập trung kiến giải yếu tố phân mảnh ở ba phương diện: Cốt truyện mảnh vỡ, nhân vật mảnh vỡ, không gian mảnh vỡ. Từ đó, góp phần đánh giá toàn diện, đa chiều về nghệ thuật đan cài, ráp nối các mảnh vỡ trong tiểu thuyết Coetzee, chỉ rõ sự thành công và đóng góp của ông trong nền văn học hậu hiện đại thế giới.

 
Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 51-55
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 78-83
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tải về
2 (2022) Trang: 35-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
20 (2022) Trang: 54-58
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Đà Nẵng
99 (2021) Trang: 93-98
Tạp chí: Nhân lực Khoa học xã hội
8 (250) (2016) Trang: 86-89
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...