Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (250) (2016) Trang: 86-89
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Liên kết:

Approaching Slow Man from an artistic tone angle, I would like not only to point out one factor constituting the success of this novel by Coetzee but also to explore and exploit the messages that the author convyed in this word.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 51-55
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 78-83
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tải về
2 (2022) Trang: 35-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
20 (2022) Trang: 54-58
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Đà Nẵng
49 (2020) Trang: 11-20
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Vinh
99 (2021) Trang: 93-98
Tạp chí: Nhân lực Khoa học xã hội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...