Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 78-83
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/12/2016

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

 

Title:

The artistic conception of human in John Maxwell Coetzee’s novels

Từ khóa:

Quan niệm nghệ thuật, thông điệp tư tưởng, yếu tố tính dục, triết lí, hoài nghi, tiểu thuyết Coetzee

Keywords:

Artistic conception, Coetzee’s novels, implicit messages, philosophy, sexuality, skepticism

ABSTRACT

John Maxwell Coetzee is one of the greatest writers of postmodern literature. The readers has been strongly impressed by his novels which reconstructed a broken and fractured world of faithless and suspicion as their appearance in the literary cycles. This study on Coetzee's fictions in terms of artistic conception approaching people is aimed at exploring and exploiting his implicit messages as well as pointing out one of the successful factors in Coetzee's novels.

TÓM TẮT

John Maxwell Coetzee là một trong những nhà văn lớn của văn học hậu hiện đại. Ngay từ khi xuất hiện trên văn đàn, Coetzee đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng độc giả bởi những tiểu thuyết phục dựng một thế giới rạn nứt, vỡ vụn với đầy sự bất tín và hoài nghi. Nghiên cứu tiểu thuyết Coetzee ở phương diện quan niệm nghệ thuật về con người, người viết muốn chỉ ra một trong những yếu tố làm nên thành công của tiểu thuyết Coetzee, đồng thời khám phá, khai thác các thông điệp tư tưởng mà nhà văn đã gửi gắm.

Trích dẫn: Phạm Tuấn Anh, 2017. Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết John Maxwell Coetzee. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 78-83.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 51-55
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tải về
2 (2022) Trang: 35-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
20 (2022) Trang: 54-58
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Đà Nẵng
49 (2020) Trang: 11-20
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Vinh
99 (2021) Trang: 93-98
Tạp chí: Nhân lực Khoa học xã hội
8 (250) (2016) Trang: 86-89
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...