Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 238-243
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành để khảo sát các giai đoạn của chu kỳ sản xuất trứng và chất lượng trứng của 3240 con gà đẻ Hisex Brown  từ 18-78 tuần tuổi với khối lượng cơ thể trung bình từ 1,77 - 1,99 kg, nuôi trong chuồng kín. Chín giai đoạn (tính bằng tuần tuổi) theo dõi gồm: 18-21 ; ,25-28 , 32-35, 39-42, 46-49, 53-56, 60-63, 67- 70 và 74-77. Kết quả cho thấy lượng thức ăn tiêu thụ của gà mái (g/con/ngày) biến động qua các giai đoạn tương ứng nói trên là 108,8, 115,5, 117,0, 113,5, 119,3, 115,3, 124, 125 và 124,9. Hiệu quả sử dụng thức ăn giảm với sự gia tăng của tuổi gà mái, cao nhất ở giai đoạn 18-21 tuần tuổi (5,82) và thấp nhất ở 74-77 tuần tuổi (1.99). Tỷ lệ đẻ cao nhất trong giai đoạn 32-35 tuần (94,80%) và giảm cùng với tuổi gà mái (79,23% lúc 74-77 tuần). Khối lượng trứng, tỷ lệ lòng trắng, lòng đỏ và màu lòng đỏ tăng với độ tuổi của gà đẻ (P

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...