Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề về kế toán - kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn hiện nay
Liên kết:

Kế toán trách nhiệm là một trong các công cụ được đánh giá cao và không thể thiếu trong quản lý doanh nghiệp, tuy nhiên đo lường tác động của các nhân tố thuộc kế toán trách nhiệm đến hiệu quả hoạt động là một chủ đề cần thảo luận. Bài viết nghiên cứu tác động của kế toán trách nhiệm đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cách áp dụng kế toán trách nhiệm phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động. Số liệu được thu thập từ 122 doanh nghiệp qua phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá, kiểm định Cronbach Alpha và phân tích bằng mô hình hồi quy bội được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy mức độ áp dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp ở mức khá. Nhận thức của nhà quản trị về kế toán trách nhiệm và việc phân chia cơ cấu tổ chức thành các trung tâm trách nhiệm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cuối cùng, một số giải pháp đồng bộ được đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 168-177
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 19-33
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 85-94
Tải về
(2018) Trang: 414-437
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đại Học Cần Thơ, 21/12/2019
148 (2018) Trang: 48-67
Tạp chí: Tạp chí công nghệ ngân hàng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...