Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 174-191
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joing AEC and TPP
Liên kết:

This research aims to study the effects of distance on international toursist inflow in ASEAN nations. Based on the study of Dow and Karanuratna (2006), we hypothesize that cultural distance, political distance and geographical distance have negative effects on tourist flow to ASEAN. The data from Tourism Statistic Offices of five countries including Viet Nam, Thailand, Singapore, Philipines and Malaysia is ultilized to test the proposed hypotheses. OLS regressions indicate that political distance and geographical distance are negatively associated with international toursit inflow; meanwhile cultural distance is positively associated with that. 

Các bài báo khác
2 (2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
(2015) Trang: 32-45
Tạp chí: Hội thảo khoa học phát triển Kinh tế Xã hội ĐBSCL năm 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...