Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 9-16
Tải về
17 (2019) Trang: 14-20
Tạp chí: Journal of information and communication convergence engineering
6 (2019) Trang: 255–273
Tạp chí: Intl Conf. on Future Data and Security Engineering 2019 (FDSE 2019)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...