Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2017) Trang: 11-23
Tạp chí: Luật học
Liên kết:

Bài viết phân tích những điểm mới và điểm hạn chế của chế định hợp đồng vay tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2015; kết hợp với việc tham khảo kinh nghiệm của pháp luật dân sự Pháp, bài viết đề ra hướng hoàn thiện chế định hợp đồng vay tài sản.

Các bài báo khác
7 (375) (2019) Trang: 26-33
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
6 (2019) Trang: 33-48
Tạp chí: Luật họchọc
24 (304) (2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
12 (344) (2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
24 (328) (2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...