Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
04(46) (2013) Trang: 40-48
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ

Hiện nay, trên phương diện khoa học, vẫn chưa có một định nghĩa nào về tập quán được chấp nhận một cách rộng rãi. Tuy nhiên, ta có thể hiểu tập quán là “thói quen đã trở thành nếp sống trong đời sống xã hội, trong sản xuất và sinh hoạt thường ngày, được mọi người công nhận và làm theo”. Một trong những giá trị xã hội của tập quán là đem lại sự ổn định trong đời sống, sản xuất. Tuy nhiên, khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất vì các mục tiêu phát triển lâu dài nhưng trước mắt là có sự “xáo trộn” đến đời sống, sản xuất của người dân; phần nào tác động đến cái ổn định mà phong tục, tập quán duy trì, vun đắp. Vì thế, sự hài hòa giữa hai quá trình ngược chiều này phải được xem xét đến khi ban hành và thực hiện các quy định pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các bài báo khác
(2022) Trang: 47-58
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long SDMD 2022, Đại học Cần Thơ, 2022
18 (2021) Trang: 264-281
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: Manchester Journal of International Economic Law
(2019) Trang: 219-231
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: The 1st International Conference on Law, International Business and Economic Development, Da Nang - Vietnam, 22-11-2019
4(3) (2017) Trang: 14-24
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: European Journal of Economics, Law and Politics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...