Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8(340) (2016) Trang: 73-78
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật

Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý về điều kiện trở thành cơ sở thường trú doanh nghiệp nước ngoài trong các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam, qua đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.

Các bài báo khác
(2022) Trang: 47-58
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long SDMD 2022, Đại học Cần Thơ, 2022
18 (2021) Trang: 264-281
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: Manchester Journal of International Economic Law
(2019) Trang: 219-231
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: The 1st International Conference on Law, International Business and Economic Development, Da Nang - Vietnam, 22-11-2019
4(3) (2017) Trang: 14-24
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: European Journal of Economics, Law and Politics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...