Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2022) Trang: 47-58
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long SDMD 2022, Đại học Cần Thơ, 2022

Là lý thuyết danh tiếng trong phân tích lợi thế cạnh tranh quốc gia phục vụ cho hoạch định chính sách công nghiệp và thương mại quốc tế, mô hình “kim cương” về các nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia của Michael E. Porter là một hình mẫu lý tưởng và được áp dụng rộng rãi. Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang được Đảng và Nhà nước chủ trương phát triển bền vững dựa trên lợi thế sản xuất nông nghiệp và công nghiệp phục vụ nông nghiệp, và điều này là hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Porter về địa phương hóa các lợi thế cạnh tranh. Do đó, áp dụng mô hình các nhân tố lợi thế cạnh tranh quốc gia là cần thiết cho trường hợp của Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp để phát triển cân bằng và bền vững khu vực này. Bài viết nêu lên quan điểm rằng nguồn lao động phục vụ nông nghiệp và thị trường tiêu dùng trong nước là hai yếu tố quan trọng để đảm bảo cho chính sách phát triển và cạnh tranh quốc tế của Đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài báo khác
18 (2021) Trang: 264-281
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: Manchester Journal of International Economic Law
(2019) Trang: 219-231
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: The 1st International Conference on Law, International Business and Economic Development, Da Nang - Vietnam, 22-11-2019
4(3) (2017) Trang: 14-24
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: European Journal of Economics, Law and Politics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...