Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 1007-1014
Tạp chí: FAIR, Da Nang17-18/8/2017
Liên kết:

Cơ sở dữ liệu từ vựng hay mạng từ (WordNet) là nguồn tài nguyên từ vựng được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên như tóm tắt văn bản, rút trích thông tin và máy dịch. Bài báo trình bày phương pháp xây dựng WordNet cho tiếng Việt (VWN). Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng VWN có cùng cấu trúc với Princeton WordNet (PWN). Đầu tiên, các synset trong PWN được dịch về tiếng Việt để tạo ra các ứng viên tiềm năng (candidates). Một phương pháp ranking được sử dụng để loại bỏ các mục dịch không chính xác. Nhằm tăng độ bao phủ (coverage) về số lượng các synset trong VWN so với PWN, WordNet có cùng cấu trúc với PWN ở các ngôn ngữ khác nhau sẽ được sử dụng. Cuối cùng, mối quan hệ giữa các synset trong VWN được thiết lập dựa trên các mối quan hệ của synset trong PWN. VWN hiện tại chứa 78.285 synset (tỷ lệ bao phủ của synset là 66,54%) và 80.413 mối quan hệ ngữ nghĩa.

Các bài báo khác
(2020) Trang: 144–148
Tạp chí: The 4th International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval, Online, 18-20/12/2020
(2021) Trang: 427-435
Tạp chí: International Conference on Future Data and Security Engineering, online 24-26/11/2021
(2021) Trang: 63-69
Tạp chí: The 7th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining, 26-29/10/2021
(2019) Trang: 468-475
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quốc gia Nghiên cứu cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR), Đại học Huế, 7-8/6/2019
Tran Khanh DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. Chung (2020) Trang: 443-451
Tạp chí: Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications
(2019) Trang: 110-114
Tạp chí: International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval, Tokushima, Japan, June 28-30, 2019
(2016) Trang: 861-870
Tác giả: Lâm Nhựt Khang
Tạp chí: FAIR, Can Tho 4-5/8/2016
(2014) Trang: 3077-3078
Tác giả: Lâm Nhựt Khang
Tạp chí: AAAI, Québec City, Québec, Canada, July 27–31, 2014
(2015) Trang: 2174-2180
Tạp chí: AAAI, Austin, Texas, USA, January 25–30, 2015,
(2014) Trang: 106-111
Tạp chí: ACL, Baltimore, Maryland, USA, June 22-27, 2014
(2014) Trang: 54-62
Tạp chí: ACL- ComputEL, Baltimore, Maryland, USA, June 22-27, 2014
(2013) Trang: 524-528
Tạp chí: The Conference of the NAACL- HLT. Atlanta, Georgia, USA. 9-14 June 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...