Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
398 (2021) Trang: 30-37
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Liên kết:

Bài viết phân tích những bất cập trong quy định pháp luật về biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội quả tang trong tố tụng hình sự. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật nhằm mục đích nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp này trên thực tiễn.

 
Các bài báo khác
6, (2022) Trang: 1622 – 1630
Tạp chí: Journal of Positive Psychology & Wellbeing
62 (2021) Trang: 141-150
Tạp chí: European Journal of Social Sciences
PGS.TS.GVCC Phan Trung Hiền (2021) Trang: 182-197
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
2 (2016) Trang: 52-56
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...