Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
62 (2021) Trang: 141-150
Tạp chí: European Journal of Social Sciences

This article studies regulations of Vietnamese law on the cases that criminal charges shall be pressed only if crime victims or their legal representatives file their petition for charges even if competent procedural authorities have ascertained signs of criminal activities. The analysis method is used to clarify the regulations of the law on pressing criminal charges at the request of crime victims and Vietnam’s efforts to enhance human rights of crime victims upon their participation in criminal proceedings as well as show inadequacies of the law of filing of criminal charges as per crime victims’ petitions. On that basis, the study provides some recommendations for amendments and supplements to perfect the relevant regulations of Vietnamese law.

Các bài báo khác
6, (2022) Trang: 1622 – 1630
Tạp chí: Journal of Positive Psychology & Wellbeing
PGS.TS.GVCC Phan Trung Hiền (2021) Trang: 182-197
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
2 (2016) Trang: 52-56
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...