Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí (2010) Trang:
Tạp chí:
Liên kết:
Dang cap nhat....
Các bài báo khác
Số tạp chí Công nghệ TT 2013(2013) Trang: 100-108
Tải về
Số tạp chí Công nghệ TT 2015(2015) Trang: 113-120
Tải về
Số tạp chí Công nghệ TT 2015(2015) Trang: 25-31
Tải về
Số tạp chí 53(2017) Trang: 44-52
Tải về
Số tạp chí (2016) Trang: 668-677
Tạp chí: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016
Số tạp chí 1(2012) Trang: 428
Tạp chí: HT KH quốc gia lần XV
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: CORIA 2008, 5e Conférence en Recherche d’Information et Applications
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Revue des Nounelles Technilogies de l’Information RNTI
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  Proceedings of the ITI 2010
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...