Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2017) Trang: 28-30
Tạp chí: Tài nguyên & Môi trường
Liên kết:

Nghiên cứu xác định loài vi sinh vật bản địa tham gia quá trình khử nitrate trong hệ thống thí nghiệm được thực hiên nhằm duy trì tính ổn định và hiệu quả của hệ thống xử lý đạm trong nước thải chế biến thủy sản. Kết quả phân lập vi khuẩn khử nitrate từ màng sinh học trong hệ thống thí nghiệm có sử dụng vật liệu tự chế tuyển chọn được 1 dòng vi khuẩn (KA10) có khả năng khử nitrate. Thí nghiệm cấy vi khuẩn KA10 vào ống nghiệm chứa dung dịch nuôi cấy có nguồn đạm duy nhất là nitrate cho thấy dòng vi khuẩn này có hiệu suất khử nitrate hóa cao, đạt gần 100% sau 24 giờ ủ (nồng độ nitrate ban đầu 23,30 mgN-NO3ˉ/L đã giảm xuống 3ˉ/L). Kết quả kiểm tra sinh hoá và giải trình tự đoạn gene 16S rRNA đã xác định được KA10 là Brevibacillus parabrevis.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 38-46
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...