Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tài nguyên & Môi trường
Liên kết:

Vi sinh vật có hoạt tính cao đóng vai trò quan trọng quyết định hiệu quả xử lý của các hệ thống xử lý nước thải theo phương pháp sinh học, việc khảo sát các dòng vi khuẩn có hiệu suất xử lý cao là bước vô cùng quan trọng tạo tiền đề cho các ứng dụng về xử lý nước thải. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát sự khác biệt của hệ thống khử nitrate có màng sinh học (biofilm) và hệ thống có màng sinh học được bổ sung vi khuẩn Brevibacillus parabrevis (B. Parabrevis). Kết quả cho thấy nghiệm thức có biofilm phát triển trên các giá thể vật liệu tự chế có bổ sung thêm vi khuẩn B. parabrevis có hiệu suất khử nitrate trung bình 98,3% (98,0% – 98,7%), cao hơn có ý nghĩa so với hệ thống khử nitrate không có biofilm (0% - 8,3%) và hệ thống khử nitrate có biofilm nhưng không có bổ sung thêm vi khuẩn B. parabrevis (66,0%). 

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 38-46
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...