Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
55 (2017) Trang: 527-531
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Liên kết:

A phytochemical study on the lichen Dermatocarpon luridum led to the isolation of four known compounds, including mycosporine glutaminol (1), 2-amino-3-acetylaminopropionic acid (2), (22E,24R)-ergosta-7,22-diene-3,5,6-triol (3) and (2S,3S,4R,2’R)-2-(2’-hydroxytetracosanoylamino)octadecan-1,3,4-triol (4). Their structures were determined by extensive spectroscopic analyses including UV, IR, ESI-HRMS, 1D, 2D NMR and specific rotation as well as by comparison of the data with those in the literature. The pKa value in an aqueous solution of (1) was determined by UV-VIS spectrophotometry at 298 K. With the low pKa value 1.29, only the neutral form of (1) was present and responsible for the UV absorption in water at pH 7.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 33-36
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 69-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...