Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
Liên kết:

Nghiên cứu khả năng sử dụng nước thải từ hầm biogas ủ hỗn hợp phân heo và lục bình với tỉ lệ 3 : 1 để gây nuôi tảo Chlorella được thực hiện qua hai thí nghiệm. Thí nghiệm 1 nghiên cứu liều lượng sử dụng nước thải thích hợp để nuôi tảo Chlorella gồm 4 nghiệm thức có hàm lượng đạm trong nước thải 1 ppm N/ngày, 2 ppm N/ngày, từ 1 - 3 ppm N/ ngày thay đổi theo chu kỳ phát triển của tảo, và dung dịch chuẩn nuôi tảo Walne. Thí nghiệm được bố trí trong hệ thống bể composite 500 L đặt trong nhà có mái che trong suốt để cung cấp ánh sáng tự nhiên và được duy trì trong 8 ngày. Kết quả cho thấy mật độ tảo đạt cao nhất 7,85 ± 0,28 triệu tế bào/mL ở nghiệm thức sử dụng nước thải biogas 2 ppm N/ngày và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức khác. Trong thí nghiệm 2, nước thải hầm ủ biogas ở nồng độ 2 ppm N/ngày được bố trí với 4 nghiệm thức theo các tỷ lệ thu hoạch tảo khác nhau bao gồm 10%, 30%, 50% và không thu hoạch nhằm đánh giá tỷ lệ thu sinh khối tảo tốt nhất. Bố trí thí nghiệm 2 thực hiện tương tự thí nghiệm 1. Kết quả cho thấy tỉ lệ thu hoạch tảo ở 30% cho mật độ tảo cao và ổn định.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 122-128
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 127-132
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 63-69
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 64-69
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-100
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc Binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
(2015) Trang: 370
Tạp chí: International fisheries symposium. 5th IFS 2015- Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2015) Trang: 44
Tạp chí: International sympopsium Aquatic products processing-Cleaner production chain for healthier food
(2015) Trang: 37
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2014) Trang: 79
Tạp chí: The international conference on Aquaculture and enviroment: a focus in the Mekong Delta, Viet Nam- held at Can Tho city, Viet Nam from April 3rd to 5 th, 2014
(2014) Trang: 225
Tạp chí: International fisheries symposium 2014- Development of fisheries and marine technology for suistainable biodiversity conservation and responsible aquaculture industries-30-31 October 2014. JW Marriott Hotel, Surabaya- Indonesia
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...