Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc Binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm sử dụng nước thải từ hầm ủ biogas ủ phối trộn phân heo và lục bình để nuôi trứng nước (Moina sp.) đạt năng suất cao với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao của Moina. Nghiên cứu được tiến hành thông qua xác định liều lượng nước thải hầm biogas và tỉ lệ thu hoạch thích hợp để ứng dụng trong nuôi sinh khối Moina. Các thí nghiệm được bố trí trên hệ thống bể composite 350 L quy mô phòng thí nghiệm. Thí nghiệm 1 được bố trí 4 nghiệm thức với các liều lượng nước thải khác nhau gồm 1 ppm, 2 ppm, 5 ppm và 8 ppm tổng đạm/ngày. Moina được bố trí với mật độ ban đầu 500 cá thể/L. Kết quả cho thấy quần thể Moina tăng dần theo lượng nước thải nạp vào. Mật độ cao nhất (2.674 ± 111 cá thể/L) được ghi nhận vào ngày thứ 7 ở nghiệm thức 8 ppm, khác biệt có ý nghĩa với các nghiệm thức còn lại. Thí nghiệm 2 tiến hành trong 15 ngày gồm 3 nghiệm thức với tỉ lệ thu hoạch sinh khối 15%, 25% và không thu hoạch (0%). Tổng lượng Moina thu hoạch ở các nghiệm thức 15%, 25% và 0% lần lượt là 773.630; 1.258.704; 865.200 cá thể/350 L, trong đó nghiệm thức với tỉ lệ thu hoạch 25%/ngày có thời gian nuôi kéo dài hơn 15 ngày

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 122-128
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 127-132
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 63-69
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 64-69
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-100
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Luc binh Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khi sinh học
(2015) Trang: 370
Tạp chí: International fisheries symposium. 5th IFS 2015- Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2015) Trang: 44
Tạp chí: International sympopsium Aquatic products processing-Cleaner production chain for healthier food
(2015) Trang: 37
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
(2014) Trang: 79
Tạp chí: The international conference on Aquaculture and enviroment: a focus in the Mekong Delta, Viet Nam- held at Can Tho city, Viet Nam from April 3rd to 5 th, 2014
(2014) Trang: 225
Tạp chí: International fisheries symposium 2014- Development of fisheries and marine technology for suistainable biodiversity conservation and responsible aquaculture industries-30-31 October 2014. JW Marriott Hotel, Surabaya- Indonesia
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...