Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56 (2019) Trang: 49- 53
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu đề tài là xác định sự thay đổi các tính chất đất có tác động đến môi trường vùng trồng keo lai. Thí ngiệm bố trí trên rừng Keo lai và Tràm, trên mỗi loại rừng chọn đất phèn nông và phèn sâu, mỗi nhóm đất chọn mức độ diện tích 10 ha, mỗi mức độ diện tích thu mẫu đất trên 3 cấp tuổi và lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy: Vùng trồng Keo lai chất hữu cơ, TPA, Al trao đổi và tỷ trọng đất phèn nông cao hơn so với đất phèn sâu. Tuy nhiên, pH có biến động ngược lại. Vùng trồng Tràm chất hữu cơ, Fe2O3, TAA, TPA, EC đất phèn nông có xu hướng cao hơn so với phèn sâu. Trong khi đó, hàm lượng Al trao đổi, pH, dung trọng đất thì ngược lại. So sánh giữa vùng trồng Keo lai và vùng Trồng Tràm cho thấy dung trọng, tỷ trọng, Fe2O3 và TAA ở vùng trồng Keo lai cao hơn so với vùng trồng Tràm. Tuy nhiên, Al trao đổi, chất hữu cơ và TPA trong đất thì biên động ngược lại.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 79-85
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...