Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2020) Trang: 74-78
Tạp chí: KHOA HỌC ĐẤT
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế kiểu sử dụng đất trồng Keo lai và Tràm tại U Minh Hạ, Cà Mau. Phương pháp điều tra nông hộ (36 hộ trồng Keo lai và 36 hộ trồng Tràm) được áp dụng để thu thập các số liệu về các yếu tố đầu vào và đầu ra để tính hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tổng chi phí mô hình trồng Keo lai bằng 1,03 lần so với Tràm. Tổng thu nhập mô hình trồng Keo lai gấp 1,23 lần so với Tràm. Tổng lợi nhuận từ rừng Tràm cao gấp 1,32 lần so với rừng Keo lai. Trong đó lợi nhuận từ mật ong và cá đồng ở rừng Tràm cao hơn ở rừng keo lai. Tuy nhiên lợi nhuận từ gỗ Keo Lai cao hơn Tràm.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 79-85
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...