Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay

Nâng cao năng lực của giảng viên đại học luôn là nhu cầu thiết yếu cho mọi thời đại, nhưng ngày nay, nó có một tầm quan trọng đặc biệt vì trong thời đại công nghệ thông tin lên ngôi, giảng viên đại học chịu nhiều sức ép, và vì giáo dục đại học nước ta đang nhức nhối về chất lượng đào tạo, và chất lượng hoạt động khoa học. Đứng trước khối lượng kiến thức khổng lồ mà các nhà khoa học đã sản sinh ra mỗi năm, người giảng viên tự thấy mình phải có trách nhiệm chinh phục nó, và ngày nay giảng viên không còn duy trì được vị trí người nắm giữ "độc quyền tri thức" như ngày xưa nữa, vì người học ngày càng có nhiều điều kiện tiếp cận với kiến thức hơn. Vì thế, việc nâng cao năng lực giảng viên đại học có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm và nâng cao chât lượng đào tạo đại học, góp phần đổi mới giáo dục hiện nay. Trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng điểm qua một số nội dung rèn luyện then chốt đối với người giảng viên, để vừa rèn luyện bản thân vừa góp phần thiết thực cho sứ mệnh đào tạo nhân lực cho đất nước.

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 1-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 128-137
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 176-182
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 18-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Số 26 (2013) Trang: 30-45
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 42-49
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 50-59
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 74-79
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 79-95
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tải về
2-2015 (2015) Trang: 14-16
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
3 (2014) Trang: 144-154
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: DEPISA Monograph
11-2013 (2013) Trang: 17-19
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
1 (2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
4-2014 (2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
21 (2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn
7 (2013) Trang: 7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy va học ngày nay
7 (2011) Trang: 4
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Recherche et formation profession-nalisante en francais: quels défis pour I’enseignant-chercheur
(2012) Trang:
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí:  Actes de la 10 ème édition
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...