Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 30-36
Tải về
14 (2022) Trang: 1-18
Tạp chí: International Journal of Information Systems in the Service Sector
(2021) Trang: 75-81
Tạp chí: International Conference on Advances in Business Management and Information Science (ICABMIS), 07th April 2021 Da Nang, Viet nam.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...